Πληροφορίες Επαγγελματιών

Πληροφορίες για επαγγελματίες

Θεραπεία rTMS

Το r-TMS είναι μία μη επεμβατική και ανώδυνη τεχνική κατά την οποία ένα παλμικό μαγνητικό πεδίο ασκεί θετική επιρροή στην ηλεκτροεγκεφαλική δραστηριότητα. Αυτό το πεδίο μπορεί να εισχωρήσει, με ασφάλεια και χωρίς πόνο, στο δέρμα της κεφαλής και το κρανίο προκειμένου να επιφέρει μία ροή (ρεύμα) σε συγκεκριμένους νευρώνες. Ανάλογα με τις παραμέτρους του ερεθισμού, το r-TMS μπορεί να προκαλέσει διεγερτική (π.χ επωφελή για την ανακούφιση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων) ή ανασταλτική (π.χ επωφελή για την ανακούφιση των συμπτωμάτων του Άγχους) δράση στον εγκέφαλο. Πολλές από τις παραμέτρους του r-TMS, οι οποίες αναφέρονται ως παράμετροι ερεθισμού, μπορούν να διαφοροποιηθούν. Οι παράμετροι ερεθισμού είναι:

Ο αριθμός των ερεθισμών

 • Η ένταση των ερεθισμών
 • Η συχνότητα (υψηλή ή χαμηλή)
 • Το μήκος του διαστήματος μεταξύ των ερεθισμών
 • Η περιοχή-στόχος του εγκεφάλου

 

Πλεονεκτήματα του r-TMS

 • Υψηλή αποτελεσματικότητα
 • Ελάχιστες ή καθόλου παρενέργειες
 • Σχετικά ανώδυνη διαδικασία
 • Μη επεμβατική μέθοδος
 • Δεν απαιτεί αναισθησία
 • Η θεραπεία γίνεται σε εξωτερική βάση
 • Οι ασθενείς σας ΔΕΝ σταματούν τη φαρμακευτική αγωγή προκειμένου να λάβουν θεραπεία r-TMS.
 • Η θεραπεία r-TMS χρησιμοποιείται ως εγκεκριμένη θεραπεία στην Αμερική (FDA – 2008), ενώ διαθέτει CE mark και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Ποιές είναι οι καταγεγραμμένες ανεπιθύμητες ενέργειες;

Η κλινική έρευνα έχει δείξει επανειλημμένως ότι η θεραπεία r-TMS είναι η πιο ασφαλής και η καλύτερα ανεκτή διαθέσιμη επιλογή για τη θεραπεία της κατάθλιψης. Δεν έχουν αναφερθεί περιπτώσεις σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών τα τελευταία 10 χρόνια.
Η πιο κοινή ανεπιθύμητη ενέργεια που έχει αναφερθεί είναι ήπιες κεφαλαλγίες, που προκύπτουν από τον ερεθισμό του επιφανειακού μυικού συστήματος της κεφαλής. Αυτό συμβαίνει σε μικρό ποσοστό ασθενών. Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν αναφερθεί περιλαμβάνουν την αύξηση ή μείωση της ενέργειας ή δυσκολίες στον ύπνο (π.χ έντονα όνειρα).
Το r-TMS δεν έχει συσχετιστεί με πολλές από τις παρενέργειες που προκαλούνται από αντικαταθλιπτικά φάρμακα, όπως γαστρεντερικές ενοχλήσεις, ξηροστομία, σεξουαλική δυσλειτουργία, αύξηση βάρους, ή καταστολή.
Ο πιο σοβαρός κίνδυνος το rTMS είναι οι επιληπτικές κρίσεις. Ωστόσο, ο κίνδυνος εμφάνισης είναι εξαιρετικά χαμηλός (0,1% των ασθενών). Στο κέντρο μας ακολουθούνται αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας που έχουν σχεδιαστεί για να ελαχιστοποιηθεί έως και να μηδενιστεί ο κίνδυνος των κρίσεων.

Πώς γίνεται η θεραπεία της κατάθλιψης με τη μέθοδο r-TMS;

Στην κατάθλιψη η θεραπεία στοχεύει στην περιοχή που βρίσκεται μερικά εκατοστά πάνω από τον κρόταφο και κάτω από το κρανίο και ονομάζεται πλάγιο-οπίσθιος προμετωπιαίος φλοιός (DLPFC). Η περιοχή αυτή, είναι προσβάσιμη στο μαγνητικό πεδίο και συνδέεται ισχυρά με το μεταιχμιακό σύστημα, το οποίο διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στη ρύθμιση της διάθεσης. Το r-TMS χρησιμοποιείται στη θεραπεία της κατάθλιψης επάγοντας ρεύμα στον DLPFC με ερεθισμό μέσω μαγνητικού πεδίου. Οι ερεθισμοί είναι σύντομοι αλλά ισχυροί και διαρκούν λιγότερο από ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου.

Ποια είναι η διαδικασία;

Depression Treatment 2 2

 • Ο ασθενής προσέρχεται στο Κέντρο r-TMS Therapy της Εταιρείας «ΝΟΟΣ ΕΥΔΙΑ» μετά από παραπομπή του θεράποντος ιατρού του, ο οποίος θα επικοινωνεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας, με συνεργάτη του Κέντρου r-TMS για την ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν το ιστορικό και την πρόοδο του ασθενή του.
 • Η πρώτη επίσκεψη του ασθενούς περιλαμβάνει μία συνέντευξη (intake) με το επιστημονικό προσωπικό του κέντρου μας, το οποίο θα συζητήσει και θα επιβεβαιώσει την καταλληλότητα της διαδικασίας για το συγκεκριμένο ασθενή σε συνεργασία με το θεράποντα ιατρό του.
 • Η θεραπεία r-TMS παρέχεται στο κέντρο μας.
 • Η ένταση του ερεθισμού καθορίζεται βάσει κινητικών προκλητών δυναμικών (π.χ προκαλώντας κίνηση ή τίναγμα) στην παλάμη ή τον μυ του αντίχειρα.
 • Η κύρια φάση της θεραπείας της κατάθλιψης περιλαμβάνει 30 συνεδρίες για έξι (6) συνεχόμενες εβδομάδες (εκτός Σαββατοκύριακου).

Πώς μετράται η αποτελεσματικότητα της θεραπείας r-TMS ;

Οι βασικές κλίμακες που χρησιμοποιούνται από την επιστημονική κοινότητα για την εκτίμηση της των συμπτωμάτων της κατάθλιψης, είναι:

 • Hamilton Depression Scale (HAM-D), η οποία αναφέρεται και ως Hamilton Depression Rating Scale (HDRS)
 • Montgomery–Åsberg Depression Rating Scale (MADRS)
 • Quick Inventory of Depressive Symptomatology (QIDS)

Ανταπόκριση στη θεραπεία: Εάν η συμπτωματολογία του ασθενούς έχει μειωθεί τουλάχιστον κατά 50% βάσει της αξιολόγησής του στις κλίμακες, τότε ο ασθενής θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στη θεραπεία (Rossini et al., 2005).

Πότε γίνονται ορατά τα αποτελέσματα;

 • Συνήθως τα αποτελέσματα επιτυγχάνονται εντός δύο εβδομάδων από την έναρξη της θεραπείας. (Οι περισσότεροι ασθενείς αντιλαμβάνονται το θεραπευτικό όφελος από τη δεύτερη εβδομάδα θεραπείας).
 • Εκείνοι που ανταποκρίνονται αργά, μπορεί να χρειαστούν επιπρόσθετες συνεδρίες για να επιτύχουν σημαντική μείωση των συμπτωμάτων.
 • Τα αποτελέσματα των ασθενών σας θα εκτιμώνται συνεχώς κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση της κύριας φάσης της θεραπείας. Ο/Η ασθενής σας θα ενημερώνεται για την πρόοδό του/της στις διάφορες ψυχομετρικές κλίμακες.

Τι συμβαίνει μετά τη θεραπεία του ασθενούς σας με r-TMS;

Σύντομα μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, θα λάβετε μία περιεκτική αναφορά (report), η οποία θα περιλαμβάνει:

 • Μία περίληψη της θεραπείας που πραγματοποιήθηκε
 • Αποτελέσματα των κλιμάκων εκτίμησης με χρονολογική σειρά

Ποιος ασθενής είναι κατάλληλος για τη θεραπεία r-TMS;

Το κέντρο μας θα συνεργαστεί μαζί σας στην εκτίμηση κάθε ασθενούς σας ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο ασθενής είναι κατάλληλος υποψήφιος για θεραπεία r-TMS. Το r-TMS μπορεί να είναι κατάλληλο για έναν ασθενή σας, εάν:

 • Ο ασθενής σας έχει διάγνωση κατάθλιψης
 • Ο ασθενής σας δεν έχει ανταποκριθεί στις θεραπείες πρώτης εκλογής
 • Ο ασθενής σας δεν είναι ανεκτικός στις ανεπιθύμητες ενέργειες της φαρμακευτικής αγωγής ή του ECT
 • Ο ασθενής σας δεν έχει εμφυτευμένο σιδηρομαγνητικό αντικείμενο (π.χ βηματοδότη)
 • Ο ασθενής σας δεν έχει ξένα μεταλλικά κρανιακά σώματα ή φερομαγνητικά εμφυτεύματα από το λαιμό και πάνω
 • Ο ασθενής σας δεν έχει ιστορικό επιληψίας

Ο σωστός έλεγχος προ της διαδικασίας εξασφαλίζει ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στη θεραπεία με ασφάλεια. Κατά την αρχική συνέντευξη, το εξειδικευμένο προσωπικό του κέντρου μας θα εξετάσει το ιατρικό και ψυχιατρικό ιστορικό του ασθενούς σας, συμπεριλαμβάνοντας πληροφορίες για οποιαδήποτε πρότερη θεραπεία, καθώς και ιστορικό της έως τότε χορηγηθείσας φαρμακευτικής αγωγής.

Οι στόχοι μας μέσω της θεραπείας r-TMS:

 • Να συνεργαστούμε μαζί σας προκειμένου να παρέχουμε σε εσάς και τους ασθενείς σας τις πληροφορίες που χρειάζονται ώστε να πάρουν έγκυρα την απόφαση για τη θεραπεία r-TMS.
 • Να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ασθενών σας
 • Να παρέχουμε υποστηρικτικό και άνετο περιβάλλον θεραπείας για τον ασθενή σας

Κέντρα όπου εφαρμόζεται η θεραπεία r-TMS παγκοσμίως (ενδεικτικά):

 • Johns Hopkins Hospital
  (http://www.hopkinsmedicine.org/psychiatry/specialty_areas/brain_stimulation/tms/)
 • Harvard Medical School-McLean Hospital
  (http://www.mcleanhospital.org/programs/transcranial-magnetic-stimulation-tms)
 • Mayo Clinic
  (http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/transcranial-magnetic-stimulation/basics/definition/prc-20020555)
 • Centre of Addiction and Mental Health (CAMH) Toronto – Canada
  (http://www.camh.ca/en/research/research_areas/clinical_translational_labs/Pages/About-TMS.aspx)
 • The Victoria Clinic-Australia
  (http://www.thevictoriaclinic.com.au/index.php/our-services/innovative-treatments-for-depression-tms/)
 • London Psychiatry Centre
  (http://www.psychiatrycentre.co.uk/)

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

 • Aleman, A., Sommer, I.E., Kahn, R.S. (2007). Efficacy of slow repetitive transcranial magnetic stimulation in the treatment of resistant auditory hallucinations in schizophrenia: A meta-analysis. Journal of Clinical Psychiatry, 68 (3), 416-421.
 • Barker, A.T., Jalinous, R., Freeston, I.L. (1985). Non-invasive magnetic stimulation of human motor cortex. Lancet, 1 (8437), 1106-1107.
 • Berlim, M.T., et al. (2014). Response, remission and drop-out rates following high-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) for treating major depression : a systematic review and meta-analysis of randomized, double blind and sham controlled trials. Psychological Medicine, 44, 225-239.
 • Cheng-Ta, L. (2014). Efficacy of prefrontal theta-burst stimulation in refractory depression: a randomised sham-controlled study. Brain, 137(7), 2088-2098.
 • Dlabac-de Lange, J. J., Knegtering, R., & Aleman, A. (2010). Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation for negative symptoms of schizophrenia: Review and meta-analysis. Journal of Clinical Psychiatry, 7(4), 411-418.
 • Fitzgerald, P.B., Benitez, J., de Castella, a., Daskalakis, Z.J., Brown, T.L., Kulkarni, J.(2006a). A randomized, controlled trial of sequential bilateral repetitive transcranial magnetic stimulation for treatment-resistant depression. American Journal of Psychiatry, 163(1), 88-94.
 • Fitzgerald, P.B., Hoy, K., Daskalakis, Z.J., Kulkarni, J. (2009). A randomized trial of the anti-depressant effects of low-and high-frequency transcranial magnetic stimulation in treatment resistant depression. Depression and Anxiety, 26, 229-234.
 • Fitzgerald, P.B., Daskalakis, Z.J. (2013). Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation Treatment for Depprisive Disorders: A Practical Guide. Springer.
 • Freitas, C., Fregni, F. & Pascual-Leone, A. (2009). Meta-analysis of the effects of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) on negative and positive symptoms in schizophrenia. Schizophrenia Research, 108 (1-3), 11-24.
 • Fregni, F., Simon, D.K., Wu, A., Pascual-Leone, A. (2005). Non-invasive brain stimulation for Parkinson's disease: a systematic review and meta-analysis of the literature. Journal of Neurological and Neurosurgical Psychiatry, 76, 1614-1623.
 • George, M.S., et al. (2010). Daily left prefrontal transcranial magnetic stimulation therapy for major depressive disorder. Archives of General Psychiatry, 67(5), 507-516.
 • Gross, M., Nakamura, L., Pascual-Leone, A., Fregni, F. (2007). Has repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) treatment for depression improved? A systematic review and meta-analysis comparing the recent vs the earlier rTMS studies. Acta Psychiatrica Scandinavica, 116, 165-173.
 • Hallett, M. (2007). Transcranial magnetic stimulation: A primer. Neuron, 55 (2), 187-199.
 • Harris L..J, Almerigi, J.B. (2009). Probing the human brain with stimulating electrodes: the story of Roberts Bartholow's (1874) experiment on Mary Rafferty. Brain Cognition, 70 (1), 92-115.
 • Kozel, F.M., George, M.S. (2002). Meta-analysis of left prefrontal repetitive magnetic stimulation (rTMS) to treat depression. Journal of Psychiatric Practice, 8 (5), 270-275.
 • Lam, R. W., Chan, P., Wilkins-Ho, M., & Yatham, L. N. (2008). Repetitive transcranial magnetic stimulation for treatment-resistant depression: A systematic review and meta-analysis. Canadian Journal of Psychiatry, 53(9), 621-631.
 • Loo, C.K., Mitchell, P.B. (2005). A review of the efficacy of transcranial magnetic stimulation (TMS) treatment for depression, and current and future strategies to optimize efficacy. Journal of Affective Disorders, 88, 255-267.
 • McDonald, W.M., et al. (2011). Improving the antidepressant efficacy of transcranial magnetic stimulation: Maximazing the number of stimulations and treatment location in treatment-resistant depression. Depression and Anxiety, 28, 973-980.
 • Merton, P. A., Morton, H.B. (1980). Stimulation of the cerebral cortex in the intact human subject. Nature 285, 227.
 • Miller, G. (2010). Is Pharma running out of brainy ideas? Science, 329, 502-504.
 • O'Reardon, J.P., Solvason, H.B., Janicak, P.G., Sampson, S., Isenberg, K.E., Nahas, Z., et al. (2007). Efficacy and safety of transcranial magnetic stimulation in the acute treatment of depression: A multisite randomized controlled trial. Biological Psychiatry, 62 (11), 1208-1216.
 • Malvern, P.A. (2008). New study demonstrates cost effectiveness of Neurostar TMS therapy in the treatment of depression. www.neuronetics.com
 • Rachid. F., Bertschy, G. (2006). Safety and efficacy of repetitive transcranial magnetic stimulation in the treatment of depression: a critical appraisal of the last ten years. Neurophysiologie Clinique, 36, 157-183.
 • Rodriguez-Martin, J.L., Bardanoj, J.M., Perez, V., Sacristan, M. (2003). Transcranial magnetic stimulation for the treatment of obsessive-compulsive disorder (review). Cochrane Database of Systematic Reviews, 2, 1-26.
 • Schutter, D. J. L. G. (2010). Quantitative review of the efficacy of slow-frequency magnetic brain stimulation in major depressive disorder. Psychological Medicine, 40, 1789-1795.
 • Schutter, D. J. L. G. (2008). Antidepressant efficacy of high-frequency transcranial magnetic stimulation over the left dorsolateral prefrontal cortex in double-blind sham-controlled designs: a meta-analysis. Psychological Medicine, 12(3), 80-1.
 • Slotema, C, W., Blom, J. D., Hoek, H. W., & Sommer, I. E. C. (2010). Should we expand the toolbox of psychiatric treatment methods to include repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS)? A meta-analysis of the efficacy of rTMS in psychiatric disorders. Journal of Clinical Psychiatry, 71(7), 873-884.

 

 

 

Τελευταία τροποποίηση στιςΔευτέρα, 08 Ιούνιος 2015 12:32